a a a    Nettstedkart
Forsiden / Kommunens Opplæringskontor / Velkommen til Krødsherad kommune - midt i Buskerud

Velkommen til Krødsherad kommune - midt i Buskerud

 

Ny nettside er under arbeid!
Vi beklager at nettsiden kan inneholde utdatert/feil informasjon.

 Krødsherad kommune på facebook

                  


  Krødsherad kommune på Ut.no


Ambita Infoland

Aktuelt

Vaktrom Kryllingheimen 46444415

Vannavslag - fjellbufeltet

Vannmåleravlesning - Krødsherad kommune og NVANasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017


Gratis hpv-vaksine til kvinner født 1991 og senere


Informasjonsskriv til faktura - kommunale avgifter

Eiendomsskatt

Informasjon om momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner


Svømmehall - Sole hotel og Bøseter Hotel

Frivillig.no

Er du klar for det digitale radioskiftet? viktig melding fra medietilsynet


NettportalenLogo for dinutvei.no - gir Informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.slik  finner du fram! 
 


Mye å se, mye å gjøre.... Norefjell Villa Fridheim Krøderbanen M/S Kryllingen Norefjellporten kjøpesenter
                 
Publiseres med eRedaktør