a a a    Nettstedkart
Forsiden / Toppmeny / Kontakt

Kontakt

Kartutsnitt som viser Kommunehusets beliggenhet
Post- og besøksadresse:

Krødsherad kommune, Kommunehuset, 3536 Noresund 

Åpningstider: Man-Fre 08.00 - 15.30

Telefon: 3215 0000   Fax: 3215 0001  

Epost: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no                                              KONTAKTSKJEMA

Kommunens telefonsystem ble lagt om 1. november 2008. Det betyr at publikum kan ringe til alle avdelinger  via kommunehusets sentralbord 3215 0000.
De som ønsker å ringe enkeltavdelinger direkte, kan benytte følgende telefonnumre:
 

Avdeling tlf Avdeling tlf
Noresund skole:
Adr: 3536 Noresund
9300 1836 Noresund barnehage:
Adr: 3536 Noresund
9300 1880
Kryllingheimen:
Adr: 3536 Noresund
9300 2291 Hjemmetjenestene:
Adr: Omsorgsavd., 3536 Noresund
9300 5646
Omsorgsavdelingen:
Adr: 3536 Noresund
9300 1841 Legekontoret:
Adr: 3536 Noresund
3215 0900
Sosialkontoret:
Adr: NAV, 3536 Noresund
3102 9250 PU-bolig:
Adr: Omsorgsavd., 3536 Noresund
9300 3150
Krøderen skole:
Adr: 3535 Krøderen
3215 0666 Krøderen barnehage
Adr: 3535 Krøderen
9300 4878
Sundestugua:
Adr: Omsorgsavd., 3536 Noresund
9950 6020 Biblioteket
Adr: 3535 Krøderen
9340 0047

Kommuneledelsen: 
 

Tittel/Navn Epostadresse Kontortelefon
Ordfører  
Gustav Kalager
99 59 65 69
Rådmann  
Anita Larsen
41 14 81 94
Sektorleder for teknikk, næring og miljø 
Roy Andre Midtgård
97 13 07 46 
Sektorleder for helse, sosial og omsorg  
Anne Marit Tangen

90 19 20 87

Sektorleder for oppvekst
Geir Waaler
41 60 75 39
Økonomisjef  
Anne Kristin Jokerud
93 20 09 68
Personalsjef
Anne Magnus
91 65 38 75
Politisk Sekretær
Merete Holen
48 04 33 79
Kommuneplanlegger
Hans Ole Wærsted
hans.warsted@krodsherad.kommune.no

48 22 03 11

Elverkssjef 
Gustav Kalager
32 14 94 50
99 59 65 69 
 

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør