a a a    Nettstedkart
Forsiden / Organisasjonen Krødsherad kommune / Betalingssatser/avgifter/skatt

Betalingssatser/avgifter/skatt

Ingenting er gratis her i livet, ikke engang i Krødsherad!
Kommunale avgifter (vann, kloakk, renovasjon) sendes til den som i eiendomsregisteret er oppført som eier av eiendommen, selv om den er leid ut og brukes av annen person! 


Nye satser for 2017 ble vedtatt i kommunestyret 15.desember 2016. Noen satser er uendret.


Kommunal skatteoppkrever

 

Skatt sør / Ligningsetat

 

Betalingssatser i barnehage, SFO og kulturskole fra 01.01.2017 

 

Feiegebyr 2017

 

Gebyr for fyrverkerihandel 2017

 

Bygge - og utslippsbehandlingsgebyr 2017

 

Gebyr for behandling av konsesjons - og delingssaker

Informasjon om konsesjonsbehandling

 

 Gebyr for planbehandling 2016

 

 Gebyr for oppmåling 2017

 

Betalingssatser helse - og omsorgstjenesten 2016

 

 

 Vann - og avløpsgebyr for 2017 kk og NVA

 

 Kraftpris Krødsherad Everk

 

Leiepriser for samfunnshus og skolelokaler 2017

 

 Gebyr for privat slamtømming 2016

 

 Husleie kommunale utleieboliger og omsorgsboliger 2015

 

 Renovasjon 2016

 

 

 

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør