a a a    Nettstedkart
Forsiden / Helse og omsorg / Psykisk helse

Psykisk helse

Koordinator for psykisk helse er psykiatrisk sykepleier Gerd Braseth, tlf 970 23 973

 
Hun treffes hver dag kl. 08.00-15.00
Besøksadresse Kryllingheimanlegget.
 
Tjenester til mennesker med psykiske lidelser er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011.
Rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999.
 
 
Hva kan psykiatrisk sykepleier bistå med?
- Svare på spørsmål om psykiske lidelser og behandlingstilbud som finnes.
- Ha direkte pasientrettet arbeid i samarbeid med legen.
- Veiledning og undervisning som folkeopplysning for å forebygge psykisk lidelse.
- Kontakt/undervisning av pårørende
- Veiledning og undervisning til andre ansatte i helse-, sosial- og omsorgstjenesten
- Medarbeider i skolehelsetjenesten
 
Treffet” i Sundestugu
Psykiatrisk hjelpepleier Nina Årdal treffes tirsdager på dagtilbudet i Sundestugu kl. 09.00 – 15.30, tlf. 995 06 020.
Savner du et sted hvor du kan snakke med andre mennesker? Et sted du kan dele både gleder og sorger, eller bare komme for å ha det hyggelig sammen med andre?
Dette er et tilbud til mennesker i alle aldre.
 
Her finner du mye informasjon om psykisk helse.
Vil du lese mer temaet kan du gå inn på www.psykisk.no, her vil du finne mye nyttige opplysninger.
Andre nyttige linker:
www.mentalhelse.no
 
Søknad om psykiatrisk sykepleie kan fremmes skriftlig eller muntlig. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicekontor, administrasjonen, en telefon eller e-post til Gerd Braseth

Helse og omsorg
Krødsherad kommune
3536 Noresund
 
 
Besøksadresse:
Kryllingheimen
3536 NoresundUtskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør