a a a    Nettstedkart
Forsiden / Kultur og fritid / Humanistiske seremonier

Humanistiske seremonier
Når det gjelder ønske om og utforming av slike seremonier henviser vi til hjemmesiden til Human-etisk forbund i Buskerud.

Krødsherad kommune stiller imidlertid et pent møterom i Kryllingheimens eldste del til disposisjon for humanistiske gravferder.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør