a a a    Nettstedkart
Forsiden / Ny renseløsning

Ny renseløsning

Forprosjekt Ny renseløsning Noresund

Vedlegg til forprosjekt:

 Vedlegg A - PN 1 - Slamdisponering
 Vedlegg B - PN 2 - Dimensjoneringsgrunnlag
 Vedlegg C - PN 3 - Fordrøyning
 Vedlegg D - PN 4 - Alternative prosessløsninger
 Vedlegg E - PN 5 - VA og vei
 Vedlegg F - PN 6 - Kostnadskalkyle (utgått - erstattet med PN 8
 Vedlegg G - PN 7 - Geotekniske forhold
 Vedlegg H - PN 8 - Usikkerhetsanalyse
Vedlegg I - 1B - Flytskjema
Vedlegg I - 2B - Flytskjema
Vedlegg J - H101 - Tegninger
Vedlegg J - H102 - Tegninger
Vedlegg J - H103 - Tegninger
Vedlegg J - H104 - Tegninger
Vedlegg K - Orienterende fremdriftsplan


Informasjon om prosessen med ny renseløsning

Krødsherad kommunestyre vedtak 87/15

Planprogram - detaljregulering - nytt renseanlegg i Krødsherad


Krøderfjorden overvåkes i dag mhp miljø. Følgende rapporter ligger som underlag for oppfølging iht EUs vanndirektiv og miljømål mot 2021.

Årsrapport overvåkning av Hallingdalsvassdraget 2015

Årsrapport resipientovervåkning av Noresund renseanlegg 2015

--------------------------------------------------------------------------------

Administrasjonens utredning, datert 14.11.2014

Rambølls rapport, datert09.06.2014

Saksutredning og uttalelse fra Sigdal kommunestyre desember 2014

Uttalelse fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS

----------------------------------------------------------------------------------

Under følger dokumenter som kommunen har lagt ut tidligere: 

Luktrapport av 10.11.2011  ->   Konsulentens framlegg av rapporten på folkemøtet 15.02.2012  

Infiltrasjonsrapport av 23.12.2011  ->  Konsulentens framlegg av rapporten på folkemøtet 15.02.2012

Sandbekk Renseanlegg skisse  

Rapport fra Sweco

Grunnundersøkelser Sandbekk

Rapport 24.10.2010

Rapport 2000
Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør