a a a    Nettstedkart
Forsiden / Helse og omsorg / Barneverntjenesten

BarneverntjenestenBarnevernvakt for Midt-Buskerud barneverntjeneste er midlertidig stengt fra 1.4.2015 og inntil videre. Utenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid kontakt alarmtelefonen for barn og unge 116 111 eller politiet.
 
Fra 1 oktober 2013 innlemmes Sigdal i den interkommunale barneverntjenesten for Modum og Krødsherad.

Barneverntjenesten for de tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad endrer på samme tid navn til Midt-Buskerud barneverntjeneste.

Barneverntjenesten vil bestå av 17 årsverk og betjene cirka 19 000 innbyggere.

Hovedkontoret vil være i 4. etasje i rådhuset i Vikersund, med åpningstid hver dag fra kl 8.30- 15.30.

Avdelingskontoret i Sigdal vil være betjent onsdager og torsdager fra kl. 09.00- 13.00.

Avdelingskontoret i Krødsherad betjenes onsdager kl: 09.00- 13.00.
 

Barneverntjenesten vil ved behov være tilgjengelige på telefon og for avtaler utover åpningstiden på avdelingskontor. Vennligst ta kontakt på forhånd for å avtale tid for samtale.  

All post sendes til følgende postadresse:

Midt-Buskerud barneverntjeneste

PB 38

3371 Vikersund

Alle telefonhenvendelser til:

32 78 93 00 (servicetorget Modum kommune)/ 32 78 93 50 (forværelse barneverntjenesten).

Fax: 32 78 93 51

Avdelingskontorene betjenes med mobiltelefon. Ring hovednummer 32 78 93 00/ 93 50 for å bli satt over til saksbehandler og/ eller avdelingskontor.

Epost: barnevern@modum.kommune.no

For ytterligere informasjon se vår internettside.Barneverntjenestene i Modum og Krødsherad har et interkommunalt samarbeid og jobber etter lov om barneverntjenester av 17.juli 1992.
Denne loven skal
• Sikre at barn og ungdom som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
• Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barneverntjenestens oppgaver:
• gir råd og veiledning, setter i gang hjelpetiltak i forhold til barnas problemer i samarbeid med foreldre/foresatte der målet skal være en trygg oppvekst.
• Tar imot bekymringsmeldinger om barn som lider under omsorgssvikt eller overgrep
• har taushetsplikt slik at alle personopplysninger som blir gitt, ikke kommer videre til utenforstående.
• samarbeider med andre tjenester slik som skole, barnehage, helsestasjon, psykiatrisk tjeneste, lege osv.
• deltar i det tverretatlige team i Krødsherad kommune.
Støttekontakt
Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe de enkelte til en meningsfylt fritid. Oppgavene kan f.eks. innebære sosialt samvær og å følge den enkelte til ulike fritidsaktiviteter. Det er viktig at tyngdepunktet i støttekontaktens rolle ligger på kontakt på brukers premisser og etter dens ønsker.
Søknad om støttekontakt sendes/leveres til barnevernstjenesten/sosialtjenesten eller pleie- og omsorgstjenesten

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Ta kontakt med Barneverntjenesten i Modum og Krødsherad!
Barneverntjenesten Modum og Krødsherad holder til på Modum Rådhus, Vikersund. Ekspedisjonstiden hver dag fra kl. 08.00-15.30

Melding til barneverntjenesten: Skjema til bruk for offentlig myndighet

Melding til barneverntjenesten: Skjema til bruk for private meldere  

For ytterligere informasjon se: www.barnevernet.no 

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør