a a a    Nettstedkart
Forsiden / Norefjell vann- og avløpsselskap

Norefjell vann- og avløpsselskapSelskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap. Krødsherad kommune eier 100% av aksjene.


§ 3 Formål

Selskapets formål er prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann - og avløpsanlegg i Norefjellområdet. Selskapet leverer tjenester av allmennyttig betydning til selvkost til sine abonnenter, og der gebyrene vedtas av kommunestyret i Krødsherad kommune. Eventuelle gjenværende midler ved en oppløsning skal tilfalle formålet.  

 

Vedtekter                    
 

Generalforsamling        Ordfører Gustav Kalager

 

Styret

Styreleder                  Knut Martin Glesne

Styremedlemmer       Linda Aaskjær

                                   Lars Erik Hoff

                                   Bjørn Kristian Nim Bråten
                                   Inge Thorud


Daglig leder               Inger Merete Bjerkerud

 

Selskapets post- og besøksadresse:

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS

Kommunehuset

3536 NORESUND

 

Henvendelser kan rettes til daglig leder:

E-post:  ingermerete.bjerkerud@krodsherad.kommune.no

Daglig leder er tilgjengelig på telefon torsdag og fredag i tidsrommet 08.00 – 15.30
Tlf: 46625152

 

VED AKUTTE NØDSITUASJONER

kan teknisk vakt i krødsherad kommune kontaktes på tlf 95 16 16 82.

Gjelder bare utenom ordinær arbeidstid.

Vakthavende vil videreformidle beskjed om oppstått situasjon.

 

Gebyrsatser for hovedledningsnett for Vann og Kloakk                 Standard abbonnementsvilkår        

Norehammeren - se her

Søknad om tilknytning til NVA's ledningssystem
 

Vannmåleravlesning - Krødsherad kommune og NVA

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør