a a a    Nettstedkart
Forsiden / Sentraladministrasjon / Rådmannskontoret

Rådmannskontoret

Avdelingen består av:

Rådmann:  Anita Larsen
 

Telefon: 41 14 81 94
E-post anita.larsen@krodsherad.kommune.no

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har det overordnede ansvar for å koordinere kommunens virksomhet.  I dette inngår også ansvar for overordnet planlegging, økonomistyring, administrasjon og ordinær saksbehandling.

Rådmannen er leder for totalt ca. 220 ansatte fordelt på ca. 150 årsverk.

Rådmannen er i siste instans ansvarlig for alle kommunale tjenester og ytelser.  Alle saker som ikke kan avgjøres administrativt blir fremmet for formannskap og kommunestyre i rådmannens navn.  De vedtak som så blir fattet av politikerne, er det rådmannens oppgave å se til at blir satt ut i livet så raskt og effektivt som mulig, og på en slik måte som politikerne har ønsket.

 

Leder Personal - og organisasjonsutvikling:  Anne Magnus

Telefon: 91 65 38 75
E-post anne.magnus@krodsherad.kommune.no


 

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør