a a a    Nettstedkart
Forsiden / Sentraladministrasjon / Økonomiavdelingen / Kommunekassa

Økonomiavdelingen / Kommunekassa

Arbeidet ved økonomiavdelingen berører alle deler av kommunens virksomhet.

Hovedoppgavene er budsjett- og regnskapsarbeid, inn- og utbetalinger, innkreving av skatter og avgifter og avlønning av kommunalt ansatte.

Avdelingens medarbeidere er:

Service - og økonomi leder, Anne Kristin Jokerud

Telefon: 93 20 09 68

E-post: anne.kristin.jokerud@krodsherad.kommune.no

Service - og økonomi leder er daglig leder av kontoret med ansvaret for personalet, både på servicetorget og ved økonomiavdelingen.
Dessuten er hennes hovedansvarsområde budsjett- og økonomiplanlegging, samt oppfølging av de løpende økonomiske disposisjoner både overfor sektorene og de politiske styringsorganer.  Stillingen har også hovedansvaret for kommunens lønnsfunksjon.

Rådgiver økonomi, Anne Berit Narum


Telefon: 40 60 01 29

E-post: anne.narum@krodsherad.kommune.no

 

Fagansvarlig fakturering og lønn, Wivi Braathen

Telefon: 40 60 02 45

E-post: wivi.braathen@krodsherad.kommune.no
 

Fagansvarlig regnskap, Inger Nævdal

Telefon: 45 42 73 80

E-post inger.naevdal@krodsherad.kommune.no
 
Overformynderiet er flyttet fra kommunalt nivå til fylkesmannen. Les her for mer informasjon.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør