a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Byggesaksbehandling

Byggesaksbehandling

Byggesaksbehandler Siv Merethe Pedersen


Telefon: 92465701
Telefontid tirsdag kl 08:30 - 15:00 og torsdag kl 08:30 - 15:00.

E-post.  siv.merethe.pedersen@krodsherad.kommune.no


Skal du bygge nytt, eller til-/påbygg til eksisterende bygg, er det viktig at søknadsdokumentasjonen er komplett.  Dette for å sikre en rask og effektiv behandling av saken.

Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig med eller uten ansvarsrett, eller ingen av delene?  Vennligst gå inn på nettstedet til Direktoratet for byggkvalitet (www.dibk.no) eller byggsøk (www.byggsok.no) for nærmere informasjon.

Er du fortsatt usikker?  Bare ta kontakt med vår byggesaksbehandler Siv Merethe Pedersen på mob 92465701 eller epost siv.merethe.pedersen@krodsherad.kommune.no

Endring i rutiner ved plassering av bygninger i Krødsherad Kommune

Estetisk veileder 

Skjemaer for byggesaksbehandling.    

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1.juli

Veiviseren "Bygg uten å søke" hjelper deg å finne ut om du kan bygge uten å søke

http://www.dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/

                                                     Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør