a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Kommunal eiendomsforvaltning

Kommunal eiendomsforvaltning

 

Telefon: 92 60 01 38

Epost: henvendelse kan skje til arne.hilde@krodsherad.kommune.no

Avdelingen er fagmyndighet innen kommunal byggevirksomhet og eiendomsforvaltning. Vi har ansvar for ca. 20.000 kvm bygningsmasse i tillegg til de park og grøntområder som kommunen eier og disponerer.

Eiendomsforvaltningens hovedoppgave er å sørge for at bygningsmassen forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte som kan bidra til at at våre brukere kan fungere i et optimalt miljø. Våre tjenester er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen på bygningsiden samt eksterne brukere innenfor park og friluftsområder.

Krødsherad kommune har samlet kjernevirksomhetene ved følgende tre hovedanlegg:

Noresund barnehage
Noresund barnehage er et av våre nyere bygg!                            Foto: M. Bøe

  • Kryllingheimanlegget
  • Noresundanlegget
  • Krøderanleggene

Kommunale utleiebygg og boliger

De kommunale utleieboligene har totalt 64 enheter med boliger fordelt på eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, flerbolighus og leiligheter i institusjon. Noe vedlikehold gjøres av egne ansatte mens en del tjenester kjøpes inn av eksterne firma.


HovedoppgaverUtskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør