a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Kommunale veger

Kommunale veger

Krødsherad kommune har totalt ca. 5 mil med kommunale veger.
Disse er som følger:
 • Haugerudvegen
 • Kommunale byggefelt i Noresundområdet.
 • Hanserudvegen
 • Rundskogvegene
 • Veg fra FV 192 opp til kraftstasjonsanleg ved Norefjell Skisenter.
 • Bjørøyavegen
 • Bjøreskogvegen
 • Grimelidvegen
 • Finnerdskogvegen
 • Glasrudskogvegen
 • Veg til Gutua
 • Veg til Strykhøgda
 • Kommunale byggefelt på Krøderen.
 • Veg til Sundvollhovet industriområde.
 • Veg til Slettemoen fyllplass og Langerud skyteanlegg.
 • Veg fra RV 7 til Tryterud

Alt vintervedlikehold på kommunale veger settes bort på anbud.
Sommervedlikehold utføres i hovedsak av kommunalt ansatte i teknisk uteavdeling. 
.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør