a a a    Nettstedkart
Forsiden / Kultur og fritid

Kultur og fritid

Post/besøksadresse:
Krødsherad kommune, kulturadministrasjonen
Kommunehuset
3536 Noresund.
 
Telefon 3215 0000.
 

Rådmann:  Anita Larsen
 

Telefon: 4114 8194
E-post anita.larsen@krodsherad.kommune.no

Krødsherad kommune har ingen egen kulturadministrasjon.
Kulturaktiviteter samordnes og støttes fra rådmannskontoret ved sekretærfunksjon tillagt Økonomi - og servicekontoret.

Målsetting.
Et levende bygdesamfunn – felles ansvar.

 
Fin utsikt
Utsikt fra turstien med utgangspunkt "Den gamle mester"
 
I vår lille bygd er det faktisk en god del ting som skjer, selv om vi som kommune yter et heller beskjedent bidrag til kulturlivet, så forsøker vi å være olje i diverse maskinerier. Vi bidrar med praktisk hjelp, og vi gir gratis lokalleie til ideelle foretak

Vi vil anbefale våre lesere å ta en titt på listen over lag og foreninger, hvor presentasjoner og kontaktopplysninger finnes.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør