a a a    Nettstedkart
Forsiden / Helse, sosial og omsorg

Helse, sosial og omsorg

Sektorleder:  Anne Marit Tangen                                                                                                             

 

 
Telefon: 90192087
Kryllingheimanlegget sett fra Krøderfjorden

E-post: anne.marit.tangen@krodsherad.kommune.no


Fagleder personal og økonomi
 
Kjersti Engeland

Telefon: 45 27 73 70
Konsulent
 
Turid Roppestad Moen 

Tlf: 45277792
E-post:
turid.moen@krodsherad.kommune.no
 (Tirs-, ons- og torsdag)


Konsulent

Ellen B. Raaen 

Tlf: 4527 7226
E-post:
ellen.raaen@krodsherad.kommune.no
 
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (administrasjonen helse og omsorg):

Saksbehandler
Bjørg Irene Hellsten  Tlf: 4650 0989
(Tirs-, onsdag og torsdag ulike uker)

Faxnummer til sektoren er: 3214 8738
 

Målsetting.
Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne ressurser, behov og ønsker blir vektlagt, slik at den enkelte kan opprettholde et høyt trivsels- og funksjonsnivå.

Oppgaver.
Ved sektorkontoret kan du få nødvendig råd og veiledning om hele tjenestetilbudet.

For øvrig kan du få assistanse i forbindelse med søknaden om TT-tjeneste (Info om TT-tjeneste), ledsagertjeneste, bostøtte, parkeringstillatelse for forflytningshemmede, boligtilskudd, samt utlån av krykker.

Søknad om tjenester kan fremmes skriftlig eller muntlig.

For de aller fleste av våre tjenester kan et felles søknadsskjema benyttes. Dette fås ved henvendelse til vårt kontor eller kan fylles ut/hentes herfra.

For øvrig har / formidler sektoren følgende tjenester:Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør