a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Sektor teknikk, næring og miljø

Sektor teknikk, næring og miljø

Sektorleder Roy Andre Midtgård
|

Plan (utvikling og plan)
Kommuneplanlegging, arealplaner, utbyggingsavtaler,
landbruk,
oppmåling, byggesak, miljø,
viltforvaltning, IF Norefjell
 
Drift (utbygging og drift)
Utbygging, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg,
Vann- og avløpsanlegg, renovasjon, privat utslipp, veger, plasser og grøntanlegg.
Drift og forretningsførsel for NVA

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør