a a a    Nettstedkart
Forsiden / Organisasjonen Krødsherad kommune / Kunngjøringer / Egengodkjenning detaljregulering eksplosivlager Hamremoen

Egengodkjenning detaljregulering eksplosivlager Hamremoen

 

Kommunestyret egengodkjente i møte 17.6.2015 reguleringsplan for eksplosivlager på Hamremoen
 
Vedtaket kan påklages ihht plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker.
 
Relevante dokumenter:
 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør