a a a    Nettstedkart
Forsiden / Kommunens Opplæringskontor / Valg 2015

Valg 2015

 Her finner du informasjon om kommunestyre- og fylkestingvalg i 2015. 

Du kan stemme fra 1. juli.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning,
og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli t.o.m. 7. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.
Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon! Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.
Kommunene bestemmer tid og sted, og informerer om dette. Eksempel på steder er kommunale lokaler som rådhus, servicetorg og bibliotek.

Det vil også være forhåndsstemmegivning på institusjoner som sykehus, sykehjem, fengsler og lignende.
Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september.
Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni.
Du kan bare stemme én gang. Husk å ta med legitimasjon! For mer informasjon om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.
 
 

Valgte representanter og vararepresentanter 2015 - 2019  - kommunestyrevalget

Åpningstider valg 2015

Manntall

Listeforslag

Møteinnkalling og vetaksprotokoller

ForhåndstemmingMye å se, mye å gjøre.... Norefjell Villa Fridheim Krøderbanen M/S Kryllingen Norefjellporten kjøpesenter
                 
Publiseres med eRedaktør