a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Oppheving av forskrift etter konsesjonsloven (nedsatt konsesjonsgrense)

Oppheving av forskrift etter konsesjonsloven (nedsatt konsesjonsgrense)I sak 41/15 den 17.06.2015, ble det fattet følgende kommunestyrevedtak:

Krødsherad kommunestyre vedtar å søke lansbrukdsdirektoratet om oppheving av forskrift til konsesjonsloven, forskrift FOR-1977-10-14-3530.


Svar - Landbruksdirektoratet

Informasjon om konsesjon i krødsherad kommune

Egenerklæring om konsesjonsfrihet  - skjema

Lovdata - Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) 


 


 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør