a a a    Nettstedkart
Forsiden / Kultur og fritid / Lag og foreninger

Lag og foreninger

 På denne siden lar vi lag og foreninger med tilknytning til Krødsherad presentere seg.

Dersom presentasjonen av "ditt lag" er mangelfull eller mangler helt, sender du en epost til nettredaktør. 


 
Lag                                 Leder                              Adresse                           Poststed

  Bjørekroken Vel                   v/ Martin Bjøre                                                            3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Briskåsen Velforening            v/ Erik T. Bjøre                                                           3535 Krøderen

                                         Tlf:       4055 5870                  Epostadresse:     erik.bjore@krodsherad.kommune.no

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bygdemusikkens Venner         v/ Roar Øyan                                            pb 3013                        3501 Hønefoss

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Con Brio                            v/ Aud Ellen Haugen                                                     3534 Sokna

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Fagernes/Ruud Velforening      v/ Gunn Beate Plassen                                                   3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  FAU Krøderen skole              v/ Bjørn Svendsrud                                                       3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  FAU Krødsherad                  v/ Anette Jokerud                                                         3536 Noresund

  ungdomsskole

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  FAU Noresund barnehage       v/ Tina Petersen                                                           3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  FAU Noresund skole             v/ Martin Ødegården                                                     3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Folkets Hus Svartekroken        v/ Audun Ekra                                                            3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Glesnemoen øst velforening     v/ Therese Myrhaug                                                      3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Glesnemoen Vel                   v/ Gunnar Kalager                                                        3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Green Misjonsforening           v/ Gudrun Bjørka                                                         3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hageselskapet Krødsherad       v/ Eivind Hagen                    Nordheim                           3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Julegran Krøderen                 v/ Erik Nøkleby                                                           3535 Krøderen

                                         Tlf:       9226 6149                  Epostadresse:     erik.nokleby@krodsherad.kommune.n

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Klubb-79                           v/Live Dybendal                                                          3536 Noresund

                                         Tlf:       9925 0375                  Epostadresse:     liva@rn.no

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krøderbanens Venner             v/ Ola Ingvoldsstad                Krøderveien                         3370 Vikersund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Bonde &              v/ Bjørn Haugan                                                          3536 Noresund

  Småbrukarlag

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Bondelag             v/ Truls Erik Hennum                                                    3536 Noresund

                                         Tlf:       4192 4281                  Epostadresse:     trulserik@hotmail.com

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Bridgeklubb         v/ Erling Bottolfs                                                         3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Bygdekvinnelag     v/ Aud Kjellaug Landsverk                                              3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Bygdeungdomslag  v/ Lars Berg Raaen                                                       3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Historielag           v/ Åse Tangerud                                                          3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Idrettslag             Anders Mjølstad, nestleder                                              3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Idrettsråd             v / Knut Leer                                                              3536 Noresund

                                         Tlf:               0                       Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Jeger og              v/Knut Leer                                                                3536 Noresund

  Fiskeforening

                                         Tlf:       4141 3230                  Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad lag av LHL           v/ Bjørg Rimejorde                                                   3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Lions Club           v/ Bjørn Henriksrud                                                      3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Pensjonistforening  v/Bjørn Henriksrud                                                       3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Røde Kors           v/Geir Waaler                                                             3535 Krøderen

                                         Tlf:       4160 7539                  Epostadresse:     geir.waaler@krodsherad.kommune.no

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Skogeierlag          v/ Steinar Skinnes                                                        3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Skytterlag            v/ Ole Anders Nore                                                      3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Travselskap          v/ Live Skinnes                                                           3536 Noresund

                                         Tlf:       9951 0562                  Epostadresse:     live@skinnes.com

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krødsherad Ungdomskorps      v/ Grethe Solli                                                             3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kryllingen 4H                      v/ Mari Tovsrud Raaen                                                  3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kryllingheimens Venner          v/ Karin Jokerud                                                          3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Midtfylke Lokallag av             v/ Ingebjørg Hovde                Snarumsveien                      3370 Vikersund

  Norges Blindeforbund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NJK Krøderbanen                 v/ Dagfinn Lunner                 Pb 37                                3537 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NMK Modum og Sigdal         v/ Inge Tangen                                                            3359 Nedre Eggedal

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norefjell Golfklubb               v/ Jon Berge                        Parkveien 43                        0258 Oslo

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norefjell Husflidslag              v/ Ann Kristin Johansen                                                 3535 Krøderen

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norefjell Trap Team               v/ Lasse Olsen                                                            3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norges Diabetesforbund,         v/ Marianne Vatnebryn                                                  3355 Solumsmoen

  Sigdal og Krødsherad

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norske redningshunder-          v/Ole Johan Bjørnstad            Øderåveien 62                      3512 Hønefoss

  Ringerike og Modum lag

                                         Tlf:       9138 5912                  Epostadresse:     ole.johan.bjornstad@vatech.no

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Revygruppa Kryllingkrutt        v/Jan Erik Hartz                                                           3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sigdal og Omegn                  v/ Helge Ebbesberg                                                       3350 Prestfoss

  Hestesportlag

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SMK Viking                       v/ Grethe Hunstad                 Nyheimvn. 11                      3340 Åmot

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Stiftelsen Krøderbanen            v/ Erik Nøkleby                                                           3535 Krøderen

                                         Tlf:       9226 6149                  Epostadresse:     erik.nokleby@krodsherad.kommune.n

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Stiftelsen Krødsheradhallen      v/ Linda Aaskjær                                                         3535 Krøderen

                                         Tlf:       9516 9307                  Epostadresse:     linda.aaskjaer@krodsherad.kommune.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Stiftelsen Villa Fridheim          v/ Knut Christiansen                                                          3535 Krøderen

                                         Tlf:       9130 2405                  Epostadresse:     turid.hjertaas@villafridheim.no

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tur og Festkomiteen,              v/ Bodil Svartås                                                           3535 Krøderen

  Krøderen Barnehage

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Unotan Toradergruppe            v Vidar Lesteberg                                                         3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Venner av Villa Fridheim        v/Lisa Insam                                                             3536 Noresund

                                         Tlf:                                     Epostadresse:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør