a a a    Nettstedkart
Forsiden / Oppvekst / Voksenopplæring

Voksenopplæring

Voksenopplæringen gir tilbud på grunnskolens område. Voksenopplæringstjenester hjemlet i ”Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere” kjøpes gjennom et samarbeid med Voksenopplæringen i Modum.
Kan kontaktes på telefon 3278 6730 og e-post hegeelisabeth.oulie@modum.kommune.noNy søknad om norsk og samfunnskunnskap.

Fra nå av skal flyktninger og innvandrere søke om opplæring i norsk og samfunnskunnskap via elektronisk skjema. Det ligger en link til skjemaet på Voksenopplæringens hjemmeside, men dere kan også følge linken nedenfor.

 https://kommune24-7.no/0623/bruker?retur=%2f0623%2f0623_701646&shortname=0623_701646

 

Flyktninger søker med hjelp av Flyktningtjenestene i Modum, Sigdal og Krødsherad. Innvandrere med rett og plikt til norskopplæring vil få et brev fra Voksenopplæringen kort tid etter de flytter til en av kommunene. I brevet vil det stå informasjon om hvordan de skal søke om kursplass.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør