a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Vann og kloakk

Vann og kloakk

 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 3215 0000
Epost:  krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no   

 

VED AKUTTE NØDSITUASJONER
kan teknisk vakt kontaktes på tlf 95 16 16 82.
Gjelder bare utenom ordinær arbeidstid.
 
Vakthavende vil videreformidle beskjed om oppstått situasjon.

Krødsherad kommune har to kommunale vannverk:
 
·         Sunnelykkja vannverk på Noresund
·         Slettemoen vannverk på Krøderen.
 
Sunnelykkja vannverk har følgende dekningsområde.
Bjertnes – Noresund – Råengrenda (Skare).

Dessuten dekkes nesten all vannforsyning på Norefjell fra Sunnelykkja vannverk via Norefjell vann- og avløpsselskap as (NVA), som er et selskap heleid av Krødsherad kommune
 
Slettemoen vannverk har følgende dekningsområe:
Bråtastua – Krøderen – Hervik.

Vann- og kloakkavgift                                                  Vannmåleravlesning - Krødsherad kommune og NVA
                                                
Nye lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyr       Skjema for innmelding av boligareal til beregning av vann- og avløpsgebyr

Søknad om tilknytning til hovedledningssystem       Skjema for vannmålermontering        


 

Krødsherad kommune har to renseanlegg
  • Noresund renseanlegg
  • Krøderen renseanlegg.
Noresund renseanlegg har følgende renseområde.
Krøderen Kro – Noresund – Golfbanen, samt Norefjellområdet for NVA
Krøderen renseanlegg har følgende renseområde.
Glesnemoen – Krøderen – Rikkhaugen.


I tillegg drifter ansatte ved Sektor for teknikk, næring og miljø selskapet NVA
 

Septikktanker.

Tømming av private septikktanker utføres i Krødsherad av privat entreprenør, men administreres av Krødsherad kommune.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp                                    Tømmeavgift     Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør