a a a    Nettstedkart
Forsiden / Teknikk, næring og miljø / Miljø

Miljø

Skogbrukssjef Erik Bjøre

Tlf 40 55 58 70

E-post:

erik.bjore@krodsherad.kommune.no

Faglig ansvar for saker som angår miljø.

Krødsherad kommune har sluttet seg til Fredrikstaderklæringen.
 

Vann

Vannkvaliteten i Krøderfjorden er stabil god, og dette dokumenteres ved Vassdragsovervåking av Hallingdalsvassdraget. Dette er en overvåking av vannkvaliteten i hele vassdraget fra Geilo til uløpet av Krøderfjorden.
 

Forsøpling

En av hovedutfordringene i miljøforvaltningen er å hindre forsøpling og dermed hindre forurensing av luft, vann og jordsmonn. Melding om forsøpling og forurensing kan sendes til kommunen som plikter å følge opp dette videre. For øvrig henstilles alle om å sørge for at det ikke forsøples eller forurenses.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør