a a a    Nettstedkart
Forsiden / Organisasjonen Krødsherad kommune

Organisasjonen Krødsherad kommune

Organiseringen av Krødsherad kommune er oversiktlig og grei. Den er bygd opp av en sentraladministrasjon ledet av rådmannen samt 4 sektorer med hver sin sektorleder
 
Sentraladministrasjonen 
Sentraladministrasjonen
 
Sektor for helse, sosial og omsorg Sektor for oppvekst Sektor for teknikk,næring og miljø  
Helse og omsorg Oppvekst Teknikk, næring og miljø NAV- Krødsherad
 
 
Krødsherad har en enkel og kortfattet visjon som lyder:    

Vår framtid - mitt ansvar!

I dette legger vi følgende betydning:
 
Krødsherad skal være en levende, trygg, optimistisk og romslig kommune, som
- leverer gode fellestjenester i alle livets faser til innbyggerne sine.
- stimulerer til utvikling, nyskaping, nytenking og gir gode vekstvilkår for enkeltmenneskers kreative ideer.
- forventer engasjement fra bygdas befolkning.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør