Kunngjøringer

Her legger Krødsherad kommune ut sine kunngjøringer

Dersom lista er tom har vi for tiden ingen kunngjøringer


Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for H2 på Norefjell    - Varselkart H2 Norefjell med grunnkart 
                                                                                                                  - Varselkart H2 Norefjell med kom.del.plan


Varsel om oppstart av planarbeid: Norefjellstua

Egengodkjenning Kommunedelplan sprengstofflager Hamremoen

Egengodkjenning detaljregulering eksplosivlager Hamremoen

Egengodkjenning detaljregulering Øvre Ruud

Høringsnotat

vedtak fra kommunestyret 26.03.15


Forskrift om opphevelse av forskrift - nedsatt konsesjonsgrense

 

Oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn
Besøkshjem/ Støttekontakt
Å være fosterhjem, kan det være noe for deg og din familie?