a a a    Nettstedkart
Forsiden / Organisasjonen Krødsherad kommune / Politikk

Politikk

Krødsherad kommunestyre består av 17 representanter. Ved valget høsten 2015 fikk Arbeiderpartiet 9, Tverrpolitisk Bygdeliste 5, Høyre 2 representanter hver i kommunestyret, mens Venstre fikk 1 representant. 

Nemdstrukturen i Krødsherad er svært enkel i og med at hovedutvalgene ble nedlagt i kommunestyreperioden 1999 - 2003. Dette betyr at Formannskapet dekker alle saksområder, og er også kommunens planutvalg og arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget, samt klagenemd for administrativt fattede vedtak.
 

Kommunestyret  

Formannskapet  

Møteplan og møtedokumenter

Reglement for Formannskap og Kommunestyre

Øvrige styrer, råd og utvalg

Kontrollutvalget

Administrasjonsutvalget

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lagrettmedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer 2017-2020

Forliksrådsmedlemmer og møtefullmektige til forliksrådet

Skjønnsmedlemmer

Meddommere til tingretten

Meddommere for jordskiftesaker

Meddommere til lagmannsretten 

 

Kommunestyresalen Hjemmeside Krødsherad Arbeiderparti

Hjemmeside Krødsherad Høyre

Hjemmeside Krødsherad Tverrpolitiske Bygdeliste
  Bildet viser kommunestyresalen i Krødsherad  

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør