a a a    Nettstedkart
Forsiden / Næringsliv og turisme / Infrastrukturfond Norefjell

Infrastrukturfond Norefjell

Vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell (Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 25.03.2010)

Møteinnkallinger 2017
 Innkalling styremøte 14.02.2017
 
 
 
 
 
 
 
 


Møteinnkallinger 2016
 Innkalling styremøte 18.02.2016
 Innkalling styremøte 31.03.2016
 Innkalling styremøte 28.04.2016
 Innkalling styremøte 26.05.2016
 Innkalling styremøte 25.08.2016
 Innkalling styremøte 13.10.2016
 Innkalling styremøte 08.12.2016
 
 


Møteinnkallinger 2015
 Innkalling styremøte 21.01.2015
 Innkalling styremøte 11.03.2015
 Innkalling årsmøte 25.03.2015
 Innkalling styremøte 15.04.2015
 Innkalling styremøte 27.05.2015
 Innkalling styremøte 19.08.2015
 Innkalling styremøte 09.09.2015
 Innkalling styremøte 21.10.2015
 Innkalling styremøte 02.12.2015
 

 
Styremøtereferater 2016 Styremøtereferater 2015 Styremøtereferater 2014             Styremøtereferater 2013   
Styremøte 18.02.2016 Styremøte 21.01.2015 15.01.2014 08.01.2013
Styremøte 31.03.2016 Styremøte 11. 03.2015 19.02.2014 19.02.2013
Styremøte 28.04.2016 Styremøte 25.03.2015 12.03.2014  20.03.2013
  Styremøte 15.04.2015 09.04.2014 24.04.2013
  Styremøte 27.05.2015 14.05.2014 05.06.2013
Styremøte 13.10.2016 Styremøte 19.08.2015 11.06.2014  21.08.2013
 Styremøte 08.12.2016 Styremøte 09.09.2015 20.08.2014  19.09.2013
  Styremøte 21.10.2015 17.09.2014  23.10.2013
  Styremøte 02.12.2015 22.10.2014  20.11.2013
     26.11.2014  11.12.2013     Vedtatt handlingsplan
     10.12.2014  
Vedtatt handlingsplan 2016 - 2018

Årsmøteprotokoll 2016 
Vedtatt handlingsplan 2015-2017

Årsmøteprotokoll 2015
Årsmøteprotokoll 2014  Årsmøteprotokoll 2013

    Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør